För Robban Lundgren var det inte intressant att vidareutbilda sig till sjuksköterska, eftersom arbetsgivaren inte skulle bekosta en sådan utbildning.

— Men det är bra att ha fått in den kompetensen i bilarna. Vad vi tycker är mindre bra, är att Socialstyrelsen tog bort våra delegeringar, säger han.

— Jag vet att det finns vissa ambulanssjukvårdare som tycker att de bara får sitta och köra, men inte här. Vi har väldigt god kännedom om varandra och det är det som är det viktiga: Själva samarbetet. Vi jobbar ihop, precis som vi alltid har gjort.

Robban har arbetat i åtta timmar när Kommunalarbetaren möter honom, han har då två timmar kvar på sitt pass.

Han säger att han är tveksam till om det finns någon framtid för yrket ambulanssjukvårdare:

— Kommer man verkligen att rekrytera ambulanssjukvårdare över huvud taget? Man ska absolut inte lägga ner yrket, men lite så känns det som Socialstyrelsen har gjort: De har plockat bort en yrkesgrupp.

Vilket råd skulle du ge en 20-åring som drömt om att köra ambulans?

— Jag skulle rekommendera den personen att gå sjuksköterskeutbildningen. Undersköterskeutbildningen skulle jag aldrig rekommendera. Den kommer du ingen vart på inom ambulanssjukvården.

Samariten AB har nyanställt sjuksköterskor för att leva upp till reglerna om en ”syrra” i ambulansen. Robban tycker att ambulanssjukvårdaryrket skulle kunna utvecklas åt det mer medicinsk-tekniska i ambulansen.

— Vi borde fått bli specialinriktade just på det området i stället. Att man hade bildat en egen yrkesgrupp åt oss med en egen yrkeslegitimation.

Han är också kritisk till hur Kommunal har agerat:

— Vi hade velat se mer kämpande för att behålla våra delegeringar.

Liza di Paolo Sandberg, ombudsman på Kommunal, svarar:

— Det är inte så att vi låtit frågan vara, vi har jobbat väldigt mycket. Jag vet inte på vilket sätt vi skulle ha kämpat mer. Vi har försökt både med Socialstyrelsen, vi har haft kontakter med Socialdepartementet. Vi har också lämnat förslag på hur vi tycker att man skulle kunna utforma en akademisk utbildning för ambulanssjukvårdare.

Hon säger att Socialstyrelsens regler är ”förödande” och att de bara ser ambulanssjukvårdaryrket utifrån ett perspektiv, alltså utifrån läkemedelshanteringen.