Alla kommuner utom en har sökt pengar för att höja kompetensen hos personalen inom äldreomsorgen.
248 kommuner har vid den första fördelningen fått pengar för olika projekt inom Kompetensstegen, den statliga satsningen för kompetensutveckling inom äldreomsorgen.

Många kommuner vill höja kompetensen i bemötande, kunskap om demenssjukdomar, vård i livets slutskede, uppföljning av läkemedelskunskap och kring kostfrågor som rör hela måltidssituationen.

– Det som legat till grund vid bedömningen av vilka satsningar som ska få pengar är att man måste visa på hur det ska komma till nytta för brukarna, pensionärerna själva, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

Hon poängterar behovet av att skapa och hitta nya modeller för en långsiktig och verksamhetsnära kompetensutveckling. Alltså en modell som kan bli en del av det kontinuerliga arbetet och ske på arbetsplatsen.

Två kommuner som fått pengar via Kompetensstegen, men väljer att satsa dem på olika sätt är Skellefteå respektive Ludvika kommun.

Där Ludvika väljer att höja personalens spetskompetens kring måltidssituationen satsar Skellefteå på bredd och helhetsgrepp.

Med fokus på validering, undersköterskeutbildningar, kompetensbevis och dialogutbildningar vill Skellefteå kommun inte enbart att ”lära nytt” utan också lyfta fram den erfarenhetskunskap som finns.

– Den här kompetenshöjningen kommer att spilla ut åt de allra flesta inom äldreomsorgen. Men fokus kommer att ligga på hemtjänsten, de kommer att få väldigt mycket. Där blir de viktigaste satsningarna att höja kunskapen om demens samt om arbetsteknik, säger Kristina Malmström, projektledare i Skellefteå kommun.

Ylva Johansson berättade om den långa och intensiva dialog som förts med kommunerna om kompetensutveckling under drygt tre års tid. Med bakgrund av vad som kommit fram där vad gäller önskemål om utbildning har regeringen utökat satsningen till ”Kompetensstegen del 2” som innefattar de 10 000 utbildningsvikariat som börjar gälla från 2006 och två år framåt.

Den kommun som inte ansökt om pengar från Kompetensstegen är Kils kommun i Värmland. De andra kommunerna som inte finns med i den första fördelningen kommer att ansöka om pengar till nästa omgång i mars 2006. Sammanlagt förfogar Kompetensstegen över en miljard kronor som ska delas ut under tre års tid.