I Kommunalarbetaren nr 2/2004 berättade vi om vad som hänt sen skandalen 2002. En utredning visade att det behövdes mer personal, chefer med tid för personalen, och mer handledning.

Den kritiken är högaktuell idag också, förklarar Kommunals sektionsordförande Maybritt Reljanovic:

– I våras var arbetsmiljöverket här och anmärkte på områdeschefernas situation. De hinner inte klara av alla arbetsuppgifter, och då blir det inget av att se till att riktlinjer följs och att det finns goda rutiner i arbetet.

Personalen på Hemgården har fått hotfulla samtal efter skriverierna i pressen och man har vissa tider fått sätta in vakter. Extra resurser för handledning har satts in.

Samtidigt har bemanningen dragits ner till ”normal” nivå, trots att utredningen visade att det behövdes mer personal på kvällar och helger.

Reidun Fredsvold som har berättat om sitt arbete som etikombud i Kommunalarbetaren, är nu sjukskriven för sin ledgångsreumatism.

– Min kropp klarade inte den ytterligare neddragningen av personal. Vi fick ofta jobba utan att ta in vikarier, för ekonomins skull.

Reidun är lite frågande inför den senaste anmälningen:

– Jag känner inte igen mig i beskrivningen, kanske är vi speciellt påpassade efter det som hände 2002. Vi fick fyra nya boende precis under huvudsemestern i år, då vi hade många vikarier inne. Det kan ha spelat in.