Socialstyrelsens regler har lett till uppsägningar av ambulanssjukvårdare på flera håll i landet.
Vissa har erbjudits vidareutbildning, medan andra har sagts upp.

I exempelvis Region Skåne, där Falck AB driver ambulansverksamhet, har över 40 personer sagts upp de senaste tre åren, enligt uppgifter från Kommunal Skåne. Också i Halland och Västernorrland har uppsägningar blivit resultatet av Socialstyrelsens krav, som blev kända redan 1997.

En del landsting har valt att inte lägga några pengar på utbildning av de befintliga ambulanssjukvårdarna, utan bara på nyrekrytering av sjuksköterskor.

Kommer då yrket ambulanssjukvårdare att finnas kvar om tio år?
– Ja, det tror jag absolut, säger Sylvia Myrsell, utredare på Socialstyrelsen och den som svarar för ambulanssjukvårdsfrågor där.

Hon tycker att unga som vill arbeta inom akut hälso- och sjukvård ska gå sjuksköterskeutbildning.

– Om man vill ha en bredare utbildning och ha möjlighet att arbeta på betydligt fler ställen och kunna specialisera sig inom flera olika områden ska man gå sjuksköterskeutbildningen. Det beror ju på vad man har för ambitioner.
Men om man vill bli ambulanssjukvårdare, vad ska man göra då?
– Jag kan inte se annat än att yrket kommer att finnas kvar därför att ambulanssjukvård är ju så mycket mer än bara läkemedelshantering. Men det är ju ett val man gör själv om man vill vara sjuksköterska och ha den grunden att stå på när man arbetar. Men om man inte vill gå en högskoleutbildning utan vill arbeta som ambulanssjukvårdare ska man naturligtvis gå den utbildningen.

Sylvia Myrsell, själv i grunden narkossjuksköterska, avskriver samtidigt alla planer på en yrkeslegitimation för ambulanssjukvårdare.
– Det finns inga planer på att över huvud taget legitimera det yrket. Man försöker begränsa antalet yrken som är legitimerade.