Assistanskommittén, en statlig utredning där riksdagens alla partier finns representerade, kommer att gå mycket på samma linje som ett gammalt förslag från Försäkringskassan, enligt kommitténs ordförande , EU-parlamentarikern Jan Andersson (s).

— Vårt förslag är inte identiskt med Försäkringskassans. Men vi kommer att lägga ett förslag där minst en viss del ska gå till löner, säger han.

Enligt Försäkringskassans modell skulle 87 procent av assistansersättningen gå till lönekostnader. Resten ska gå till andra kostnader i samband med assistansen.

Den som anordnar assistansen, kommunen, bolaget eller brukaren, måste då kunna redovisa att 87 procent gått till lön. Annars ska pengarna kunna krävas tillbaka.

Kommittén kommer också med förslag om hur tillsynen ska skötas, enligt Jan Andersson.

— Förslagen behandlar tre delar: tillstånd, tillsyn och kostnadskontroll. Både tillståndsgivning, tillsyn av verksamheten och att pengarna används på ett ändamålsenligt sätt.

Det har under senare år vuxit upp en flora av olika assistansanordnare. Länsstyrelserna har ett tillsynsansvar gentemot kommunerna. Bortsett från det innehåller dagens regelverk egentligen ingen kontroll och tillsyn alls.

Fuskas det mycket med assistansersättningen?

— Det finns ju inget regelverk för hur pengarna ska användas, så man kan inte kalla det fusk. Man kan säga att det finns fall där medlen inte används för det som det var tänkt för. Men det är ingen större omfattning på detta vad vi kunnat finna. Det är ändå viktigt att vi säkerställer att ersättningen används till personlig assistans och inget annat, säger Jan Andersson.

Kommer det att förtydligas vad som avses med personlig assistans?

— Det finns i lagen redan. Vad vi gör är att ge förslag om hur vi via kostnadskontroll och tillsyn kan säkerställa så att det också blir så. 

Vad händer sen?

• Assistanskommitténs förslag i november är bara ett första så kallat delbetänkande.

• Sen fortsätter kommitténs arbete. Den ska bland annat titta på hur staten och kommunerna ska dela på kostnaderna. En kartläggning av yrket personlig assistent är också planerad.
Senast vid årsskiftet 2006/2007 ska kommittén redovisa vad man kommit fram till i övrigt.