• Barns vikt kan variera mycket utan att det är någon fara. En mullig ettåring kan bli en pinnig femåring.

• Du kan ta reda på om ditt barn är underviktigt genom att räkna ut Body Mass Index, BMI.

• Gör så här: Om barnet väger 30 kilo och är 140 centimeter långt dividerar du 30 med 1,4 och därefter dividerar du med 1,4 igen och får då fram ett BMI på 15,3.

• I diagrammen kan du se att ett BMI på 15,3 betyder normalvikt för en sjuåring, men undervikt för en tioåring.

• Många barn mår alldeles utmärkt trots en viss undervikt. Men om barnet är underviktigt och dessutom onormalt trött eller lätt blir sjukt kan det vara bra att tala med BVC eller skolhälsovården.