• Regeringen har åren 2002-05 avsatt 150 miljoner kr för HelaProjektet. Målet är att få bort deltidsarbetslöshet och otrygga timanställningar.

• Fem statliga myndigheter har varit engagerade i arbetet, under ledning av Arbetsmiljöverket. Det handlar om arbetsmiljö, jämställdhet, kompetensutveckling, arbetstider och arbetsorganisation.

Ett sjuttiotal projekt har genomförts varav 36 i kommuner, två på sjukhus, vidare inom städbranschen, handeln, skogsnäringen och andra typer av arbetsplatser.

• Läs mer om projekten på
www.helaprojektet.com