Tjänstedirektivet är tänkt att ta bort nationella hinder för tjänsteföretag som vill konkurrera i andra EU-länder.

I januari eller februari nästa år kommer EU-parlamentet att ta ställning till utskottets förslag. Därefter börjar den politiska processen mellan parlamentet, kommissionen och ministerrådet för att få fram ett tjänstedirektiv.

Redan nu är det klart att kommissionens ursprungliga förslag inte kommer att gå igenom. Nu har två utskott i parlamentet sagt att direktivet inte får påverka arbetsrätten och kollektivavtalen.
Flera tjänster av allmänt intresse som exempelvis hälsovård kommer också förmodligen att undantas.

Socialdemokrater, vänstern och de gröna ville få bort ursprungslandsprincipen. Den säger att företag ska följa lagar, avtal och regler i sina hemländer även när de är verksamma i andra EU-länder. Partierna ville ersätta denna princip med en princip som säger att om ett företag tillåts erbjuda sina hemtjänster i ett EU-land ska det få göra det i alla andra EU-länder också.

Den borgerliga majoriteten ville dock ha urpsungslandsprincipen kvar med vissa begränsningar. Dessa partier sa också nej till att göra undantag i direktivet för bemanningsföretag och så kallade allmänna tjänster av ekonomisk art som vatten och energi.

Moderaten Charlotte Cederschiöld är vice ordförande i utskottet för den inre marknaden. Hon tycker att utskottets förslag är en kompromiss som i vissa delar är för urvattnat.

– Kommissionens förslag är bättre. Men det blev för många politiska troll om att det skulle innebära utslagning och otrygghet. Vi moderater stödjer kompromissen för att få ett tjänstedirektiv. Detta är bara början. Vi ska se till att undantagen försvinner, säger Charlotte Cederschiöld.

Fotnot:

Tjänstedirektivet är tänkt att rasera nationella hinder för tjänsteföretag som vill konkurrera i andra EU-länder. Det gäller hemtjänst, transporter, el- och vattenförsörjning, städning, arkitektarbete och annat som räknas som utförande av tjänster.

I dag begränsas denna konkurrens av nationella krav på behörighet, legitimation, utbildning, tillstånd och annat.
Ursprungslandsprincipen i kommissionens förslag till direktiv innebär att hemlandets krav, lagar och avtal ska gälla för tjänsteföretagen även när de är verksamma i andra EU-länder.

De fackliga organisationerna är oroliga för att förslaget medför social dumping eftersom det kan förhindra krav på att värdlandets arbetsrätt och kollektivavtal ska gälla.