De anställda kan i dag välja mellan följande:

• Promenad med eller utan stavar, en timme enligt fastlagd runda

• Joggning

• Styrketräning två gånger per vecka,
80 kronor/månad

• Friskis & Svettis, allkort 170 kr/månad

• Viktminskning, halva priset på en
16-veckorskurs

• Rökavvänjning, efter 16 veckors lyckad period får man tillbaks halva utlagda kostnaden.