Det konstaterar vårdbiträdet Anne-Marie Olsen i ett reportage på sidorna 28-31 (KA nr 20/2005).

Hemtjänsten i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Malmö har tagit problemet på allvar och infört frivillig motion på arbetstid för de 70 anställda, tre timmar i veckan. Anne-Marie har lyckats gå ner rejält i vikt samtidigt som orken ökat. Hon är inte ensam: Sedan projektet startade har sjukfrånvaron minskat med 30 procent!

Fyra av tio upplever att hälsan förbättrats och att stressen minskat. Det frivilliga försöket kan komma att bli permanent, men blir i så fall obligatoriskt för alla. Motion på betald tid är jättebra, men behövs verkligen tvång? Att en stark kropp är en förutsättning för att klara jobbet borde vara motiverande nog.