Hon viftar irriterat och avvärjande när hon ombeds kommentera Svenskt Näringslivs tre exempel på hur Kommunal missbrukade konflikträtten.

— De säger att vi inte tar vårt ansvar som varslar på områden där vi har fredsplikt. Det är en maktfråga. Arbetsgivarna vill själva bestämma när avtal ska träffas och med vem. Inom vissa områden vill de inte ha avtal alls. Då tvingas vi göra så här. Det finns inget förbund som lättvindigt tar till konfliktvapen, säger hon.

Ylva Thörn tycker inte att Kommunal har den allra minsta anledning att vara självkritiskt när det gäller varsel och genomförda strejker.

— Det stör Svenskt Näringsliv att de inte kan dumpa lönerna därför att det finns konfliktregler som tillåter att vi försöker förhindra detta. Vi tar fajten igen om det behövs, säger hon.

Ylva Thörn tror att en del arbetsgivare helt enkelt inte förstår vilket ansvar som facket tar.
— Vi garanterar arbetsfreden med kollektivavtalen. Det finns arbetsgivare som tror att de kan göra vinster genom att skrota avtalen och dumpa lönerna. Det är ett kortsiktigt tänkande, säger hon.