I samband med bildandet av Samhall 1980 slöts kollektivavtal med ett antal fack inom industrin. Med tiden har Samhallanställda fått allt fler arbetsområden, bland annat inom tjänstesektorn.

Sedan drygt ett år har Almega Samhallförbundet och 8 förbund, däribland Kommunal, inom LO förhandlat om att modernisera avtalet.
Det nya avtalet innebär att det blir samma regler för lönesättning.

Den största verksamheten inom Kommunals område bedrivs inom fastighetsskötsel, att köra ut mat till äldre samt vissa tjänster inom hemtjänst med mera. I Skåne har Samhall också tre tomatodlingar där de anställda är organiserade i Kommunal.