I Strömsunds kommun har grupper inom hemvården, där bland annat hemtjänst och särskilt boende ingår, och individ- och familjeomsorgen inte fått fria arbetskläder de senaste åren, eftersom avdelningar har haft stora budgetunderskott.

Men det ser ut att ändras nästa år. I december kommer troligtvis kommunfullmäktige att besluta om 300 000 kronor till fria arbetskläder. Pengarna ska tas ur fullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

– Personligen tycker jag att det är jättebra. Att det äntligen har blivit av. Det är ett rättvisekrav kan man säga. Vissa grupper inom kommunen har arbetskläder och då är det bra om det gäller alla, säger Fredrik Orrell, vårdbiträde och arbetsplatsombud på Strömbacka 1.

Lennart Oscarsson (s), kommunalråd i Strömsund, säger att insändaren i lokaltidningen var en av orsakerna till att han tog upp frågan i kommunstyrelsens arbetsutskott. Dessutom fick han från fackligt håll reda på att det krävs en smittepidemi för att personalen ska få skyddskläder.

– Då tänkte jag att om man måste vänta på någon form av epidemi för att få arbetskläder, då måste det vara fel någonstans.

Han lyfter fram jämställdhetsaspekten och konstaterar att kvinnorna i hemvården och omsorgen har fått stå tillbaka i flera år och inte fått arbetskläder. Medan kommunen för den tekniska personalen inte har dragit något definitivt streck mellan skydds- och arbetskläder.

Lennart Oscarsson tror att förslaget kommer att gå igenom i såväl kommunstyrelsen som fullmäktige.