Dietmar Rauch har jämfört utbyggnaden av äldre- och barnomsorg i Sverige, Norge och Danmark med andra europeiska länder.

– De skandinaviska länderna sticker inte ut så mycket som man skulle kunna tro.

Det är bara i Danmark som både barn- och äldreomsorg är välutbyggda. I Sverige är andelen gamla som får omsorg låg. Däremot får de äldre många timmar per person. Tar man hänsyn till timantalet är nivån ungefär densamma i Sverige som i Nederländerna och Frankrike. I Norge är utbyggnaden av barnomsorgen medelmåttig. Däremot har Dietmar Rauch inte tittat på omsorgens kvalitet.

Han konstaterar att i Sverige minskade andelen gamla med äldreomsorg stort perioden 1980-2000, medan barnomsorgen växte.

– Inom barnomsorgen har man hela tiden haft en ganska tydlig reglering från centralstatens sida, som dessutom har blivit allt starkare. Med barnomsorgsgarantin har kommunerna ingen möjlighet att genomföra någon slags behovsprövning.

För äldreomsorgen har styrningen varit svag och kommunerna har haft stor egen beslutande rätt.

– Omsorgstjänsterna är kostsamma för kommunerna. Och man kan tänka sig att med en väldigt stark reglering inom barnomsorgen där kommunerna måste ge alla föräldrar barnomsorgsplats, blir det nästan tvingande att prioritera nedskärningar i äldreomsorgen
.
Om detta har varit en medveten politik från regeringshåll kan Dietmar Rauch bara spekulera i.
Enligt honom skulle det kunna var ett sätt att genomföra besparingar, utan att behöva ta ansvaret för dem. Det hamnar i stället på kommunerna.

Dietmar Rauch är noga med att påpeka att personalen i äldreomsorgen gör ett bra jobb.

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson har aviserat att det är dags för staten att ta ett större ansvar för äldreomsorgen. Inte för att den är dålig utan för att den kan bli ännu bättre. De närmaste tio åren handlar det om en satsning på 10 miljarder.

I vår ska en nationell utvecklingsplan presenteras. Ylva Johansson talar bland annat om ett ”pedagogiskt program” som styr mot kvalitet, riktlinjer för biståndsbedömning och specialisering för undersköterskor. Hon vill även undersöka förutsättningarna för en egen äldreomsorgslag.