Kommunals förbundsstyrelse har utsett en avtalsdelegation och slagit fast avtalskraven som bygger på LO:s gemensamma krav; bland annat lägstlön på 15 000 kr och ett lägsta utrymme för löneökningar på 650 kr per månad och heltidsanställd.

Företagsavtalet med Vittra Utbildning AB går ut sista februari. Också här har förbundsstyrelsen utsett lönedelegation och fastställt avtalskrav. Förutom lönekraven vill förbundet ha regler om företagshälsovård, en regel som förhindrar inhyrning när det finns företrädesrätt, och regler om distansarbete.

Kommunals avtal med Arbetsgivaralliansen om allmänna bestämmelser går ut vid årsskiftet, och kraven här gäller ob-regler, regler om yttrande-, tryck- och meddelarfrihet, rätt till fackligt arbete på betald arbetstid mm.