Det är viktigt att vattna enar, rododendron och andra barrväxter rikligt inför vintern. Eftersom de behåller sina barr sker en ständig vattenavdunstning från plantorna, alltså även under vintern. På våren kan det sedan uppstå problem när och om marken är hårt tjälad samtidigt med stark vårsol. Vatten avdunstar då från barren medan tjälen omöjliggör den livsnödvändiga vattenupptagningen. Risken är stor för att plantorna ”torrfryser”, vilket resulterar i bruna partier med barrförlust.

Du kan mildra effekterna genom att på vårkanten skugga ner plantorna med juteväv eller vassmattor. Ett tjockt lager med löv på marken under hösten fungerar också som ett bra skydd mot tjälen. Att grenarna på din en har fällts ut kan bero på att blötsnö lagt sig tungt på dem, men detta undviker du genom att skaka av snön från plantorna eller binda ihop grenarna inför vintern. Alla barrträd byter sina barr regelbundet med två till fem års intervall och barromsättningen kan variera. Dina bruna barr kan bero på ”torrfrysning” eller på att grenarna hängts ut och blottlagt döda barr, som satt in mot själva huvudstammen.