Världen är tyvärr

inte bara svart och vit

Vi behöver klocka och intellektuella

Kvinnor och män som kan kämpa

För rättvisa

Vi kan inte leva i en värld som

Består av bara män

eller bara kvinnor

Vi behöver varandra

Det är därför feminismen kan inte

lösa världens problem

De kan inte heller lösa

Kvinnoförtrycket med

Feministiska åsikter

Ensam är inte stark

Vi behöver varandra

Världen är tyvärr

inte bara svart eller vit