Lyser upp den mörka natten

Nästan inte ett ljud man hör

Vätterns kalla blåa vatten

Ligger stilla där utanför

Som ett sällskap finns han där

Uppe bland de stjärnor små

Månen blickar ner just här

Smycket i november grå…