I Europa finns det tio miljoner romer, eller benämningen zigenare som var bruklig förr.

Om dessa har det skrivits en bok på ”Forum för levande historia” kallad ”Ett fördrivet folk” — en antologi om förtryck och diskriminering av romer/zigenare/resande”.

Romerna kommer ursprungligen från Indien. De första trovärdiga uppgifterna om zigenare är från Kreta år 1322. Under medeltiden spred de sig i stora delar av Europa. År 1417 omnämnas de första gången i Hamburg. Under andra världskriget dödades mer än 200.000 zigenare i nazisternas utrotningsläger.

I Sverige har det funnits romer sedan 1500-talet.

Romernas historia skiftar och de har utvecklat sin kultur och identitet på olika sätt beroende å vilka länder de vistats i. Ett har de dock gemensamt: att vara jagade och diskriminerade. Om detta berättar denna antologi. De flesta bidragen har skrivits av romer. Boken går att beställa via www.levandehistoria.se.