– Karriärstegen är ett verkligt lyft för vår yrkesroll. Att inte vara ”bara” vårdbiträde eller undersköterska. Vi är med och påverkar och tycker till, sa vårdbiträdet Anita Larsson när hon inför nästan 900 konferensdeltagare på Äldreomsorgsdagarna tackade för priset.

Värdegrundpriset delas ut av tidningen Äldreomsorg och vill lyfta fram kunnig och engagerad personal som arbetar för att skapa en värdig tillvaro för äldre.

Karriärstegen för undersköterskor och vårdbiträden i Solna stad startade som ett projekt 2001.

Målet är bland annat att ge ökade karriärmöjligheter, förbättra kvaliteten på vården och omsorgen, ta tillvara på kunskapen som finns hos medarbetarna och verka för ökad makt och inflytande på arbetsplatsen. Sedan 2004 är Karriärstegen en del av den ordinarie verksamheten.

– Det vi gör, är att vi använder den kompetens vi har och utvecklar den, sa en märkbart rörd och glad Liane Wallerstedt-Johansson, förvaltningschef på omvårdnadsförvaltningen och initiativtagare till Karriärstegen.

Hon tyckte att fler att ska göra likadant, för i så fall har inte äldreomsorgen så stora problem.

– Det gäller bara att hitta kompetensen. Kunskapen och engagemanget som ligger där och slumrar.

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson delade ut priset. I sitt inledningstal pratade hon om framtida satsningar på äldreomsorgen och uppmanade alla deltagare att mejla in synpunkter och idéer till det pågående arbetet med en nationell utvecklingsplan.
Prissumman på 10 000 kronor ska gå till en fest.