Uppgörelsen ger i genomsnitt 90 kronor mer än vad det centrala löneavtalet garanterar. Men det är bara de yrkesgrupper som arbetsgivaren valt ut som få del av dessa pengar: bland annat barnskötare, dagbarnvårdare, undersköterskor, utbildade vårdare och skötare, viss kökspersonal.

Kommunal ville att alla verksamhetsområden skulle få en lika stor del av kakan.

I Malmö gäller individuella löner och än är det inte helt klart hur mycket var och en får. Uppgörelsen garanterar dock att ingen ska få mindre än 500 kronor. Alla får dessutom en engångssumma på 1 100 kronor.

Lägsta månadslön höjs i enlighet med det centrala löneavtalet till 13 800 kronor respektive 15 000 kronor i månaden för dem som har en gymnasieutbildning som arbetsgivaren kräver.
Men hur den höjningen ska betalas är arbetsgivaren och facket inte överens om. Kommunal vill inte att pengarna ska tas ur den vanliga lönepotten. Några andra lönegolv, som exempelvis lägsta yrkeslön, finns inte i Malmö.

I överenskommelsen står att alla ska lönesättas efter samma principer även föräldralediga och sjukskrivna. Ingen ska få en sämre löneutveckling jämfört med andra på grund av sin ledighet eller bortovaro.

För brandmännen, som nästa år får ett Kommunförbund som arbetsgivare, höjs lönerna från och med första april 2005. Uppgörelsen för dem ger inga mer pengar än vad det centrala avtalet garanterar.