Du kan komma överens med arbetsgivaren om att ta ut semesterdagar i kontant ersättning, men på vilket sätt beror på vem som är din arbetsgivare och vilket avtal som gäller. Semesterlön är den ordinarie lön du har som anställd, plus semesterersättning. Ersättningen kan räknas ut på olika sätt beroende på vilket kollektivavtal som gäller. När du tar semester är det först årets semesterdagar som tas ut och när dessa är förbrukade tas semesterdagar från de sparade dagarna. De sparade dagarna kan också sparas till senare tillfälle. För att få svar på frågan vilken ersättning du ska få om du tar ut semester i pengar ska du vända dig till förbundets lokala sektion, som vet vilket kollektivavtal som gäller.