Det är inte alldeles lätt att ta sig igenom författaren och journalisten Olle Svennings porträtt av politikern Göran Persson.

Svenning undviker noga egna slutsatser. Det är mellan raderna bilden av Persson mejslas fram. Framför allt, visar Svenning, är Persson en mycket långsint människa. Alla som varit hyggliga mot Persson får senare betalt i form av till exempel en utnämning. Den andra sidan av myntet är att han inte heller glömmer oförrätter.

Perssons väl kända arrogans får stort utrymme men ofta skyndar sig Svenning till hans försvar. I slutet på boken beskrivs vilken svår epok Persson har lett socialdemokratin igenom.

Boken blir också, en inblick i socialdemokraternas moderna historia. Egentligen ett intressantare ämne än själva Persson som sådan. (Norstedts)