Siffrorna presenteras i en undersökning som gjorts av KPA Pension som administrerar de kommunanställdas avtalspensioner.

Kommuner och landsting har genom åren inte satt in pengar i några fonder för framtida avtalspensioner till sina anställda. Avtalspensioner är istället en del av utgifterna i kommunernas årliga budget.

Nu finns en oro att avtalspensionerna för den stora gruppen 40-talister som snart går i pension kommer att äta upp resurser som behövs till skolor, vård och annat. Kostnader på 21 miljarder 2004 beräknas stiga till 29 miljarder 2008.

Först 1998 då det nya pensionssystemet PFA började gälla blev kommuner och landsting tvungna att räkna in framtida pensionskostnader i sin balansräkning. Men den gamla pensionsskulden för alla år dessförinnan, finns kvar som ett stort berg – 250 miljarder kronor enligt KPA:s beräkningar. Det är 50 miljoner mer än vad hela det svenska utbildningsväsendet kostar under ett år.

Pajala, Gotland och Strömsund har störst skuld, som motsvarar närmare 30 000 kr per invånare. Lund och Lerum har ingen skuld alls.

Bland landstingen är skillnaden inte lika stor, men Norrbotten ligger högst, där motsvarar pensionsskulden drygt 15 000 kr per invånare. Östergötland är det enda landstinget utan pensionsskuld.

Enkäten till kommun- och landstingsanställda visar att var tredje anställd tvivlar på att arbetsgivarna kommer att klara pensionsskulden. Tre av fyra uppger att de idag pensionssparar privat eller kommer att göra det, och tre av tio säger att de kan tänka sig att fortsätta arbeta efter 65 år.

– Vi har i våra förhandlingar krävt att arbetsgivarna ska bokföra sina oredovisade skulder, aktualisera dem, säger Annika Falk, pensionsförhandlare på Kommunal.

– Men jag tycker inte att medlemmarna ska oroa sig för sin pension. Det som är problem för oss och andra länder i Europa är den sneda åldersfördelningen, det föds för få barn. Kanske måste vi vara beredda att arbeta något längre, idag går vi i realiteten i pension innan vi fyllt 60, enligt statistiken. Vi måste få ett arbetsliv där vi inte blir sjuka och där vi orkar jobba lite längre.

Läs mer om rapporten på www.kpa.se