syftet vad är det då för nåt?

Gynnar det dig eller mig?

Varför fråga när ord ändå

läggs i min mun?

Meningen vad är det för nåt?

Och..vad ÄR det för mening?

Vill du mig gott med dina

frågor.

Eller finns det en manual.

Strikt och ganska meningslös.

Nej,vad är syftet egentligen?

Gynnar det dig eller mig?

Varför fråga när ord ändå

läggs i min mun?

Men vad vet jag,va?

En liten underordnad stackare.

Med vanlig gymnasilal skola.

Inte kan väl jag fatta mycket?

En liten mus som borde sitta

i sitt lilla hörn.

Om du svarar att detta gynnar oss båda

Vad isåfall gynnar dig och vad mig?

Jo,fortsatt makt till dig.

Och..vanmakt till mig.

Accepterar jag det? Svar,nej.

För jag tror på det goda och

på de männskliga rättigheterna.

Och..att vi små möss…

inte endast har skyldigheter.

Så vad är det för syfte du har.

Vad gagnar vem och varför.

Och.. vet du vad.

Jag är inte intresserad av

dina frågor.

För det finns ingen mening

bakom alla ord.

Bara kyla och nedlåtenhet.