Så dyster och så oändligt grå

Det är sällan jag ser himlen blå

Nu längtar jag mest till alla ljusen

Som tindrar och lyser i alla husen

November är så oändligt trist

Dagar blir veckor och december till sist…