Strax är det mörkt och dagen är slut

Ljuset så sakteliga blåses ut

Solen snart har kommit till ro

i novembers kyliga bo

Efterlämnar en rosa strimma

Sent på eftermiddagens timma

Skyn är aldrig vackrare än nu

Där de grå molnen skingras itu….