Hela 9.444 medlemmar i Kommunal deltog i medlemsdialogen för ”kompetenta kommunalare”.

Under våren 2005 genomfördes rådslaget om vad de trodde att framtiden kräver för kunskaper i jobbet. Tre frågor ställdes:

Hur kommer framtiden att bli? Vad tycker du själv och vad ska Kommunal satsa på?

De flesta trodde att många kommunaljobb kommer att kräva mer och djupare kunskaper. Det är viktigast att kunna växa och utvecklas i jobbet. Det tjänar både anställd och arbetsgivare på.

De tyckte att Kommunals viktigaste uppgift är lönerna, bättre möjligheter till heltid, bra samarbete med arbetsgivaren om kompetensutveckling, bättre möjligheter att få visa sitt verkliga kunnande och bättre ekonomiskt stöd för den som vill studera för att bli bättre i jobbet.

– Jag tror den här medlemsdialogen kan vara till praktisk nytta för medlemmarna, säger projektledaren Ramina Chaudry i Bergsjön, Kommunal Göteborg. Till exempel tror jag att frågorna om vars och ens vidare kunskaper vid sidan av jobbet, lättare kan tas upp i löne- och utvecklingssamtal med chefen.

– Med medlemsdialogen om kompetens blev det tydligt att vi drar åt samma håll, säger Kristina Börjesson, omsorgschef på Bergsjöns kommundelsförvaltning i Göteborg.

– Metoden var mycket bra upplagd och vi kommer säkert att använda något liknande inom kommunen.