Connex vägrar backa från sparkandet av klubbordföranden Per Johansson. Tvisten lär därför hamna i Arbetsdomstolen. Seko:s klubb 116 vid tunnelbanan är rädd för att Connex köper ut Per Johansson om de förlorar målet.

Nästa vecka genomförs manifestationer till stöd för den avskedade klubbordföranden och till stöd för yttrandefriheten.

Kommunals trafiksektion uppmanar sina medlemmar att vara med i denna kamp som har fått ett brett politiskt och fackligt stöd i Sverige.

– Det här är en viktig strid vi måste vinna, säger Larsa Sandström, ordförande för trafiksektionen.

Demonstrationen går under parollen ”Vi vägrar hålla tyst”. Kraven är att avskedandet av Per Johansson ska återkallas, att det ska vara medlemmarna och inte Connex som ska välja fackordförande samt att kollektivtrafiken ska vara i offentlig regi.

Samma dag kommer syndikalisterna (SAC) att strejka i tunnelbanan och vid pendeltågen i Stockholm.

Seko:s avdelningsstyrelse i Stockholm har uppmanat sin förbundsstyrelse att utlysa en politisk strejk till stöd Per Johansson och yttrandefriheten. Men förbundsstyrelsen anser att fredsplikten inte tillåter politiska strejker.

Larsa Sandström säger att det inte är aktuellt med några strejkaktioner bland Connex busspersonal.

– Om Seko skulle utlysa en politisk strejk kommer vi självklart att stödja den. Men det är en fråga för Seko att avgöra. Vi planerar aktiviteter till stöd för yttrandefriheten. Avskedandet av Per Johansson visar att privatanställda i bussföretag inte får kritisera bristande underhåll, säger han.