Staffan Schöier och Stefan Wermelin, har tidigare gjort ”The Svenska Ord Story” i radio. Nu, 20 år efter Tage Danielssons död, berättar de historien igen i bokform.

Det är en berättelse mer om Alfredssons och Danielssons gärningar i rampljuset än om personerna Hasse och Tage. Men den blir också, oundvikligen, ett lite vemodigt tidsdokument. De engagerade sig och tog ställning politiskt: IB-affären, kärnkraftsomröstningen, miljödebatten, är bara några exempel.

Författarna har här bidragit till den svenska historieskrivningen. Bara bildmaterialet är fantastiskt. Och det är verkligen ett svunnet Sverige vi ser. Motsvarande ”sanningssägare” med lika stor genomslagskraft kanske aldrig dyker upp igen. (Albert Bonniers Förlag)