Nu föreslår regeringens utredning att inte bara veterinärer utan också djursjukvårdare ska få en yrkeslegitimation.

I Sverige finns cirka 2000 djursjukvårdare. 600 av dem är medlemmar i Kommunal.

Ett nytt begrepp, ”djurhälsopersonal” införs och de ska omfattas av den nya lagens bestämmelser om behörighet, ansvar och skyldigheter. De ska också ha ett vårdansvar för felbehandlingar. En ansvarsnämnd ska kunna ge varningar eller dra in legitimationen.

Yrkestiteln djursjukvårdare föreslås ändras till ”djursjuksköterska”.

Utredaren anser att den nya lagen innebär en väsentlig förbättring av möjligheterna att driva en säker och effektiv vård av djur och kan skydda mot oseriösa behandlingar.

– Vi har länge velat ha ett yrkesbevis som ger oss en bättre status och visar vad vi kan, säger Helena Mårtensson, djursjukvårdare som ingår i Kommunals arbetsgrupp för djursjukvårdarlöner.

Men arbetsgruppen är skeptisk mot att djursjukvårdarna också ska få disciplinansvar.

– Många av oss inom yrket har ingen eller låg utbildning. Vi får inte glömmas bort i sammanhanget, säger Monica Rosendahl, som arbetar på Blå Stjärnans djursjukhus i Borås.

– Därför är det bra att vi som inte har formell utbildning men arbetar länge enligt den nya lagen ändå får möjlighet att ansöka om legitimation.