Enligt lagen får ingen arbetstagare diskrimineras, exempelvis vid lönerevisionsförhandlingar. Du ska alltså hanteras precis som dina arbetskamrater, fast du är föräldraledig. Löneökningar förhandlas fram mellan parterna lokalt och det är arbetsgivarens ansvar att i lönesamtal meddela dig varför du fick minimum i löneökning. Du kan även kolla med förbundets lokala sektion hur det lokala löneavtalet ser ut, innehåll och villkor.