Det berättar vi i en artikel på sidorna 16-18(KA nr19/2005).

Löneökningarna kan variera mellan garantins 175 kronor och 700 kronor. Det väcker protester hos dem som menar att alla gör samma jobb och därmed ska ha samma lön. De som ser fördelarna pekar på att det nu lönar sig att anstränga sig och försöka utvecklas i arbetet. Det är nyttigt att titta på sig själv och våga tala om det.

Att se även kommunalare som individer och inte som utbytbara enheter är bra. Och psykiatrin behöver synliggöra skötarnas kompetens och ställa tydliga krav. Men ska systemet fungera måste även de som gör stora insatser i tysthet få sin chans. Det lönesystem som inte ser den ”osynliga” kommer snabbt att hamna snett.