Båda synsätten har sina förespråkare i den debatt som just nu pågår. Båda sidorna har goda argument.

För dagens system talar att inget hindrar den som vill att redan nu dela helt lika. Eller att pappan tar nästan allt, om det passar bäst. Ledigheten är inte låst till endera föräldern — systemet gör det lättare att vara flexibel utifrån den egna familjens behov och inkomster. Valfriheten är större.

Det lilla barnets behov kommer i centrum framför föräldrarnas rättigheter.

En stor majoritet tycker att dagens system är bra. När taken höjs i försäkringen nästa år kommer papporna, som ofta tjänar mest, inte längre att förlora så mycket pengar på att ta ut ledigheten och sannolikt att ta ut mer. De som vill ha delad ledighet pekar på den dåliga jämställdheten i dagens system. Åtta av tio dagar tas fortfarande ut av mamman.

De avtal som finns i den kvinnodominerade offentliga sektorn gör det mer förmånligt för mamman att vara hemma. Är kvinnan hemma är det hon som utför det obetalda arbetet.

Män och kvinnor arbetar lika mycket, men papporna är mer på jobbet och mammorna mer hemma med barn och hushållsjobb. I hemmet utför kvinnorna 60 procent av jobbet (3 timmar och 42 minuter), männen bara 40 procent, (2 timmar och 29 minuter) visar en stor undersökning från EU-kommissionen. Svenska kvinnor lägger mindre tid till obetalt arbete än de flesta andra europeiska kvinnor, medan svenska män arbetar ungefär lika lite i hemmet som andra europeiska män.

Att få barn är stort. Att vara hemma med babyn är för många mammor ett självklart val. Att inte vara hemma och ta del av barnens utveckling blir då pappans alternativ. Mamman investerar i närhet och relationer, pappan i ekonomi och karriär.

Valen kan tyckas vara privata. Men de leder till en arbetsmarknad som diskriminerar alla kvinnor. De straffas med lägre löner, timanställningar, deltidsjobb och därmed svårigheter att försörja sig.

Arbetsmarknaden för i synnerhet unga kvinnor blir bara sämre och sämre! Samtidigt behöver kvinnorna förvärvsarbeta mer om välfärden ska bevaras.

Med en delad föräldraförsäkring måste männen ta mer av vardagsansvaret i familjen och därmed får arbetsgivarna inga fördelar av att satsa mest på män.

Tjejer som vill ha halva makten och hela lönen behöver stöd, både av samhälle och partner. Killars föräldraroll måste tas på allvar. I vardagen hemma avgörs inte bara hur det obetalda arbetet ska fördelas. Föräldrarnas val bestämmer även hur arbetsmarknaden ska se ut. Ska ett jämställt liv, hemma och på jobbet, skapas i sängkammaren, eller i riksdagskammaren? S sa som väntat nej till kvoterad ledighet. Till sist blir detta också ett politiskt beslut.