— Det här är principiellt viktiga domar, säger a-kassechefen Krister Johansson.

Problemet uppstår, enligt Johansson, när det finns tid medräknat i schemat där arbetsgivaren när som helst har rätt att kalla in de anställda som vikarier. Då går det inte att säga att man står till arbetsmarknadens förfogande, som det heter. Det är ett av grundkraven för att få a-kasseersättning.

— Arbetslöshetsförsäkringen är till för påtvingad arbetslöshet. Om man står till arbetsgivarens förfogande i stället för hela arbetsmarknadens, så omfattas man inte av försäkringen, så enkelt är det, säger Krister Johansson.

Medlemmar har under flera år fått a-kassa indragen på grund av dessa skäl. Sen kom plötsligt för ett och ett halvt år sen ett antal domar i länsrätterna som gav medlemmar som hade överklagat besluten rätt.

Ärendena överklagades då i sin tur av Kommunals a-kassa, som nu fått rätt i två kammarrätter.

Det är inte bara 3-3-modellen som inte fungerar för dem som deltidsstämplar, utan det gäller alla typer av scheman med flytande tid som arbetsgivaren förfogar över.

Det var för drygt en månad sen som först Kammarrätten i Sundsvall dömde till a-kassans fördel. Det ärendet handlade om en medlem som arbetat med traditionellt 3-3-schema med 16 extra turer, som innebar att hon kunde bli inkallad vid behov, när någon var sjuk eller borta av någon annan anledning.

Den andra domen kom bara några dagar senare från Kammarrätten i Göteborg. Det gällde en medlem i Arvika som gått på en form av önskeschema, där de anställda till viss del kunnat välja hur mycket de velat arbeta. Även där kunde medlemmen bli inkallad vid behov att arbeta extra tid.

— Det finns korrekta versioner av de här arbetstidsmodellerna, där man till exempel två veckor i förväg gör upp ett schema för de kommande sex veckorna. Då är det helt ok. Det är just när det finns tid inräknat som arbetsgivaren när som helst kan utnyttja som det blir problem, säger Krister Johansson.