Det är lite taskigt att de hänger upp sig på de fåtal dagar det kan röra sig om som man kan bli oplanerat inkallad som vikarie. Det kan jag tycka är lite stelbent, säger Eva Isaksson, undersköterska och enhetsledare på avdelning 2 vid Ros äldreboende i Norrtälje, där 3-3-modellen funnits sen 2002.

3-3 har prövats på många arbetsplatser runt om i landet under 2000-talet. Det är ett schema där de anställda omväxlande jobbar tre dagar och är lediga tre dagar.

Den ”flytande tiden” kan se lite olika ut på olika arbetsplatser, men i ursprungsvarianten innebär den att de anställda har 15-16 extra dagar per år, då det är meningen att de ska gå in och täcka upp vid behov.

Parallellt med att nya schemamodeller prövats allt flitigare i framför allt äldreomsorgen, har det pågått en rättslig process där Kommunals a-kassa spelat en huvudroll.

Lagar och regler för a-kassan har inte tillåtit att deltidsanställda stämplat upp till heltid när det finns en viss mängd flytande tid inlagd i systemet, enligt a-kassans tolkning.

Och nu har två kammarrätter i Sverige gett a-kassan rätt i sin tolkning efter att det tidigare varit oklart.

Kommunal har föregått domstolarnas beslut och har redan uppmanat samtliga regionala avdelningar att säga upp avtal om arbetstidsscheman med flytande tid.

— Det var mer eller mindre en order, säger Annica Jansson, ombudsman vid förbundets enhet för arbetsrätt och kollektivavtal.

— Det är inte vår roll att teckna avtal som försämrar för våra medlemmar, säger hon.

Därför fick de anställda vid Ros i Norrtälje i somras veta att deras eget fack sagt upp avtalet om den arbetstidsmodell de trivs så bra med. Detta trots att ingen på deras enhet stämplar upp till heltid.

— Vi tyckte att det var hemskt. Det kändes som om de slog bort benen på oss, säger undersköterskan Kickan Johansson.

Det är fikarast på avdelning 2. Vid skrivbordet står en dator på, en och annan av de boende passerar i dörröppningen och säger något. Personalen svarar med höga röster för att nå fram.

Utanför fönstret ligger dimman tät den här dagen och höstmörkret gör sig än påtagligare.

Det kan däremot fortfarande ljusna för 3-3-modellen i Norrtälje. De anställda och Kommunal har föreslagit en lösning för arbetsgivaren som innebär att de fortsätter med 3-3, men att all tid i schemat ska vara planerad minst två veckor i förväg.

Kommunen har preliminärt gett klartecken till en sådan lösning, men förhandlingarna är inte klara.

— Våra medlemmar vill ha det här, så det är inte kul att det krockar med a-kassans regelverk. Vi måste hitta en lösning, säger Gun-Britt Viktorsson, Kommunals sektionsordförande i Norrtälje.

Vad som förmodligen räddar kvar schemat i Norrtälje är att det hittills varit väldigt få som jobbat mindre än 75 procent och haft 3-3-schema.

En snabb genomgång av alla arbetsplatser med 3-3-scheman har visat att det på de ställena endast finns en handfull medlemmar som behövt stämpla upp till heltid.

Enligt Eva Isaksson planeras redan nu nästan alla extradagar in minst 14 dagar i förväg. Det händer kanske en gång i månaden, säger hon, att en extradag används för mer plötsliga inhopp.

— För oss blir det nog ingen större förändring om det nya förslaget går igenom, förklarar vårdbiträdet Eva Hellström vid fikabordet.

I slutet av november vet förhoppningsvis de anställda på Ros och övriga i kommunen hur det har gått med förhandlingarna.

Sammanlagt är det omkring tio arbetsställen i Norrtälje som berörs, och därmed ett hundratal medlemmar som väntar på besked.

Vad som däremot upphör från årsskiftet är de ”traditionella scheman” med flytande tid inlagd som också finns. De får gå tillbaka till ett helt vanligt schema nästa år.

Sammanlagt har tre medlemmar hittills har fått skadestånd av förbundet efter det att de fått sin a-kassa indragen.

Det gäller just deltidsanställda medlemmar som stämplat upp till heltid i flexibla scheman med flytande tid. Sen har deras ersättning från a-kassan blivit indragen.

Argumenten för ersättningskraven från medlemmarna har varit att Kommunal ju faktiskt godkänt dessa avtal.