Svenskt Näringsliv, LO och PTK har träffat avtal för utländska företag som tillfälligt blir medlemmar i en svensk arbetsgivareorganisation. Enligt detta avtal har fackförbunden rätt att göra de kontroller som utredningen föreslår.

Hans Karlsson vill att denna rättighet skrivs in i fler avtal så att den gäller på hela arbetsmarknaden.