Utredaren Eva Eriksson föreslår att abortlagen ändras så att en utländsk kvinna ska få abort enligt samma regler som gäller för en svensk kvinna. Idag är abort det enda medicinska ingrepp som är förbjudet för utländska medborgare i Sverige.

Utredningen har överlämnats till vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

– Jag tycker utredningen kommer med bra förslag, och jag räknar med att efter remissbehandling kunna lägga en proposition till riksdagen, säger Ylva Johansson.

Kostnaderna när en utländsk kvinna genomgår en abort ska ersättas antingen av försäkringskassan i Sverige, kvinnans sjukvårdsförsäkring i hemlandet eller av kvinnan själv. Landstingens priser för en abort varierar mellan 5 000 och 15 000 kronor beroende på graviditetens längd, metoden som används och var i landet den utförs.

Enligt utredningen kommer antalet utländska kvinnor som söker abort i Sverige troligen att öka, utan att det kommer att handla om någon omfattande verksamhet. I Danmark har ingen ökning av antalet utländska kvinnor som genomgår en abort skett sedan landet ändrade sin lag 1 juli 2004.

År 2003 ansökte 76 utländska kvinnor om abort i Sverige. Av dessa fick 8 avslag då det bedömdes att de rest till Sverige enbart med syfte att få abort.