Arbetstidslagen reglerar inte hur många arbeten du kan ha, utan arbetstid i din anställning. Har du två arbeten inom en och samma kommun (eller företag) räknas det som en anställning och hur arbetstiden då ska vara regleras i arbetstidslagen och gällande kollektivavtal.

Har du två arbeten hos olika arbetsgivare gäller lag och kollektivavtal på respektive arbetsplats. Det framgår inte av din fråga hur din eller dina anställningar ser ut. När de nya reglerna i arbetstidslagen införs i respektive kollektivavtal kan det eventuellt bli svårt att ha två arbeten, men arbetstidslagen förbjuder inte detta.