De är så stora. Kolosser. De får inte plats i en dikt. De tar sig inte hit
ned, aldrig hit ned. Här där som jag ligger. Bara deras fötter. Deras grova fötter vittnande om deras tyngder. De
lyfter på dem. Sänker dem sedan. Sänker dem gemensamt. Fötterna är tunga men deras kroppar så stora. Därför tar det
ändå tid. Det tar tid. Skuggan som jag ligger i växer. Jag är liten i den nu.

– Du är inget offer, säger de. Ligg bara stilla. Vi hjälper. Du är inget offer.