Kompromissen är en uppsminkad variant av partistyrelsens förslag. Kongressbeslutet innebär att socialdemokraterna vill ha ett jämställt uttag av föräldraledigheten och att de är beredda att utveckla fler förslag ”för att knyta en större del till respektive förälder”. Förslagen ska baseras på den utredning om föräldraförsäkringen som presenterades för någon månad sedan.

Men man säger inget om hur det ska göras. Och framförallt inget om när.

S-kvinnornas Nalin Pekgul sa efter beslutet att hon hoppas att det ska ske under nästa mandatperiod. ”Men visst är det så att vi inte säger något om hur vi gör det, det gör vi inte”.

Partisekreterare Marita Ulvskog menade att det är den ekonomiska utvecklingen som styr när det kan ske:

– Och beslutet idag handlar inte om en kvotering inom den föräldraförsäkring vi har idag. I sådana fall måste den förlängas, som utredningen också föreslog.

Socialminister Berit Andnor menade att frågan om när en utökad kvotering och därigenom förlängning av försäkringen kan införas är en fråga som måste ställas mot andra behov, som satsningarna på tandvården och de äldre.

Statsminister Göran Persson föregick debatten och sa vid en pressträff flera timmar innan debatten startat att ”det kommer inte att bli någon kvoterad föräldraförsäkring under nästa mandatperiod”. Och fortsatte: ”kongressen styr inte regeringsarbetet direkt”. Vilket kunde tolkas som att regeringen inte skulle rätta sig efter kongressens beslut om det inte överensstämde med partistyrelsens förslag.

Medan debatten pågick kändes det som att motionerna för en ökad kvotering hade stort stöd i kongressalen. Nalin Pekgul, som varit en av de största s-förespråkarna för en kvotering, försökte elda upp kongressombuden under debatten:

– Kristdemokraternas kvinnoförbund kräver tre pappamånader – är det inte pinsamt att vi är mindre radikala? Vi kan inte gå härifrån utan att ha kommit längre.

Några timmar senare var det just det hon inte hade gjort. Även om hon valde att se det som att beslutet ”inte var ett steg tillbaka från förra kongressen”.

Ett av de ombud som stönade högt när Nalin Pekgul och Marita Ulvskog kramades efter beslutet var Nisha Besara från Stockholm. Hennes besvikelse gick inte att ta miste på:

– Jag uppfattar det som att partistyrelsen är så rädd för opinionen att den till och med kan ta steg tillbaka. Jag hade velat ha en votering om motionerna. Det här känns som ett jätteodemokratiskt sätt.

Men partistyrelsen klarade sig undan votering om motionerna genom att remittera texten kring föräldraförsäkringen för att lägga till en rad samt stryka två ord. När de sedan presenterade den nya skrivningen antogs den enhälligt av kongressen.

Fotnot: Utredningen om föräldraförsäkringen (som det refereras till i kongressbeslutet) förordar en förlängning av försäkringen till 15 månader, där fem månader ska vikas till mamman, fem till pappan och de resterande delas upp enligt föräldrarnas önskemål.