FN-organet ILO har en konvention, nummer 94, som säger att när ett offentligt organ upphandlar ska de se till att personalen garanteras lön och anställningsvillkor enligt lagar och avtal.

Biträdande finansminister Sven-Erik Österberg säger att det dröjer åtminstone några månader innan ILO:s konvention nummer 94 är antagen av Sverige. Först ska frågan utredas. Utredningen väntas vara klar i februari.

Flera EU-länder har antagit konventionen, bland andra Danmark. Skälet till att Sverige inte har antagit ILO 94 har varit att LO och Svenskt Näringsliv har ansett att det inte behövs. Parterna har tyckt att de har så pass bra inflytande på arbetsmarknaden att de flesta arbetsgivare ändå tillämpar kollektivavtal. Men i takt med globaliseringen har allt fler företag utan avtal fått uppdrag genom upphandling.

LO har de senaste åren krävt att Sverige antar ILO 94. Regeringen har då svarat att det strider mot EU:s regler om likabehandling av alla företag. Den förra socialdemokratiska kongressen stödde LO:s krav. Detta upprepades av den kongress som nu pågår i Malmö.
Den har diskuterat lönedumping och behoven av kollektivavtal. Motionen som Anders Jonsson undertecknat antogs och dess krav ska skrivas i partiets politiska riktlinjer.

Vid ett seminarium under kongressen sa Kommunals ordförande Ylva Thörn att ILO 94 är själva nyckeln till att ställa krav för att förhindra social dumping. Hon tillade att det behövs ändringar i lagen när det gäller möjlighet för facket att stoppa oseriösa entreprenörer.

– Vi måste också fundera på vilka krav som ska ställas när det görs inköp av varor i kommunerna. Till exempel när maten till äldreomsorgen upphandlas, fortsatte hon.

Ylva Thörn menade att det är viktigt att kommuner, landsting och stat ställer krav för att förhindra barnarbete eller annan rovdrift i tredje världen.

Hon nämnde Försvarets Materielverk som ett positivt exempel. FMV ställer krav på sina leverantörer som bland annat innebär att verket kan göra oanmälda inspektioner för att se till att ingen bryter mot de etiska krav som ställs.