Endast tre ombud deltog i diskussionen, en var för skattesubvention och två var emot. Även partistyrelsen var emot en skatterabatt för dem som betalar för att få husshållsnära tjänster i hemmet.

Kongressen anser att de skatteintäkter som statskassan då förlorar behövs till viktigare saker än att gynna de högavlönade som har råd att utnyttja denna förmån.

– Varför införa en skatterabatt som ger ett hundratal jobb inom den privata sektorn genom att ta bort 20 000 jobb inom den offentliga sektorn? sa Roger Mogert som var en av dem som sa nej till förslaget.