En motion från Hörby arbetarekommun krävde att busspersonal ska garanteras anställningstrygghet vid upphandling.
Socialdemokraternas partistyrelse sa nej till kravet med motiveringen att detta är en fråga för fack och arbetsgivare att lösa, det är inte politikernas ansvar.

Inte något ombud gick upp i talarstolen för att försvara motionen. Inte ens s-ombuden som tillhör Kommunal trots att förbundet driver kravet om att anställningstrygghet ska skrivas in i upphandlingsvillkoren.

Kongressen beslöt därför utan diskussion att stödja partistyrelsens nej till motionens krav.