– Vi är först i Sverige med att göra något sådant här i den här omfattningen, säger Mats Törnquist, kommundirektör i Norrtälje.

Hösten 2003 var sjukhuset i Norrtälje nedläggningshotat. Två år senare är det helt andra tongångar i kommunen.

– Den här idén föddes ur en kris, säger Mats Törnquist.

Detta händer den 1 januari 2006 :

– En gemensam nämnd där Norrtälje kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret bildas.

– Verksamheten ska drivas i form av ett aktiebolag. Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun äger hälften var. Bolaget kommer att bedriva sjukvård, primärvård, äldreomsorg, hemtjänst, personlig assistans, handikappomsorg och psykiatrisk vård.

– Det ses som ett försöksprojekt som ska utvärderas efter fem år. Bland annat har Karolinska institutet och Uppsala universitet fått i uppdrag att följa försöket.

Företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting har uttalat sig positivt och kommer att följa försöket med stort intresse.

Det nya bolaget, som ännu inte fått något namn, får omkring 2 500 anställda. Förhandlingarna om övergången har precis klarats av. Kommunal i Norrtälje är positiva.

– Vi ser fram emot det här med spänning. Det finns ingen oro ute bland Kommunals medlemmar. Alla erbjuds anställning i det nya bolaget, säger Gun-Britt Viktorsson, Kommunals sektionsordförande i Norrtälje.

Vinsterna som parterna räknar med handlar inte om ekonomi i första hand. Tanken är att det ska vara slut med bollandet av patienter och boende mellan olika instanser.

– Det här är inte kombinerat med besparingar. Däremot kan vi se att det säkert finns en del pengar att spara. Det finns tydliga samordningsfördelar, säger Mats Törnquist.

Han ger ett exempel: Hittills har primärvården haft ett rehabteam, kommunen ett och sjukhuset ett. Nu kan all rehabverksamhet samlas.

Den enda yrkesgrupp inom vården och omsorgen som undantas i bolagiseringen är kökspersonalen. Kommunen har planer på att slå ihop köksverksamheten till ett storkök.