Under 10 år ska 10 miljarder satsas på att förbättra äldreomsorgen. Det handlar om fler läkare inom hemsjukvården och att ändra lagen så att kommunerna får rätt att subventionera hushållsnära tjänster för äldre.
I förslaget ingår en satsning på personalen inom äldreomsorgen, de ska får bättre utbildning och högre kompetens. För att höja statusen vill Ylva Johansson ändra titeln undersköterska till omvårdnadssköterska.

Ylva Thörn säger att förslaget från Ylva Johansson ligger i linje med Kommunals förslag.

– Men det är viktigt att satsningen på personalen görs i dialog med våra medlemmar. Vi måste hamna rätt när det gäller kompetensutveckling och vilken titel som personalen ska ha, betonar Ylva Thörn.