– Med 30-timmarsvecka håller vi längre, säger en av deltagarna och får medhåll av flera i lokalen.

För få svar gjorde att Kommunal förlängde den så kallade medlemsdialogen om arbetstider med ytterligare två veckor. Nytt slutdatum sattes till den 4 november.

– Det var färre svar än vi hade hoppats på, säger Joa Bergold, utredare på Kommunal och en av dem som är involverade i arbetet med att skriva en rapport om arbetstider till nästa års förbundsmöte.

Kommunal siktade på 30 000 svar. Den 27 oktober hade det kommit in omkring 18 800.

Medlemsdialogen är ett led i arbetet med utvärdera Kommunals syn på och mål för arbetstiderna. Hittills har Kommunal strävat mot sextimmarsdag, eller 30-timmarsvecka som det står i måldokumenten. Nu vill förbundet veta om medlemmar och förtroendevalda tycker att det kravet ska rivas upp.

59:an är en sektion med enbart privatanställda medlemmar som har Carema som arbetsgivare. Under en eftermiddag genomförde de sin dialog i en anrik miljö.

På Folkets hus i Sundbyberg, med mer än 100 år på nacken och där Per-Albin Hansson en gång talat, satt cirka 25 arbetsplatsombud och diskuterade fram och tillbaka om för- och nackdelarna med kortare arbetstid.

– Om vi ska orka jobba tills vi blir pensionärer så måste vi gå ner i arbetstid, säger ett av arbetsplatsombuden.

En av de få som har en motsatt uppfattning är undersköterskan Elina Ben Youssef.

– Med våra löner så kommer inte folk att avstå löneutrymme för kortare arbetstid, säger hon.

Diskussionerna fortsätter: ska det vara lag eller avtal som ska reglera kortare arbetstid? Hur väl uppmuntrar Kommunal nya arbetstidsmodeller? Påverkar en arbetstidsförkortning jämställdheten?

Frågorna är många. Svaren ska deltagarna fylla i enskilt på en särskild enkät när diskussionerna är avklarade. Enkätsvaren ska ligga till grund för slutrapporten.

Tiden kommer inte att förlängas ytterligare efter de två extra veckorna, oavsett hur många svar som inkommit. Utredarna behöver den tid som finns kvar på sig för att hinna klart med rapporten till februari 2006. Rapporten kommer sen att behandlas på förbundsmötet i Ronneby den 30-31 maj 2006.