LAS-dagar är det antal dagar som du har varit anställd hos samma arbetsgivare. Antalet LAS-dagar påverkar vem som blir uppsagd vid eventuell arbetsbrist och om du har företrädesrätt till återanställning när nya arbeten uppkommer. Enligt lagen om anställningsskydd har du rätt till en tillsvidareanställning om du under fem år har vikarierat i tre år. Än så länge är det bara vikariat som räknas, för att du ska komma upp i en anställningstid på tre år och på sätt kunna få en tillsvidareanställning.