Boxarna är fulla av små kort som vägleder personalen om vad man ska göra i olika arbetsmiljösituationer. Boxen är uppdelad i 14 olika kapitel.

– Händer ett tillbud kan man titta i boxen. Vad ska man göra nu? Vilka ska kontaktas? berättar Pia Schelin.

Det var i Kommunals branschråd för äldreomsorg som idén om arbetsmiljöboxarna kom fram.

– Vi ville ha ett yrkesrelaterat arbetsmiljömaterial som skulle vara tillgängligt, enkelt och smidigt. Alla har inte tillgång till dator och pärmar har man fullt av. Vi kom att tänka på receptlådor. Utifrån dem gjordes boxarna.

Tanken är att arbetsmiljöboxarna ska stå i personalrum ute på arbetsplatserna. Gensvaret har varit stort och många hör av sig till branschrådet för att beställa boxen.

– Vi har fullt upp att skicka ut boxar. Det hör också av sig arbetsgivare som vill köpa den.

Fotnot: För att beställa arbetsmiljöboxen, mejla till arbetsmiljoboxen@kommunal.se