Varje år nekas ungefär 20 000 personer sjukpenning, trots att läkaren säger att de är sjuka. Men alla har inte samma möjligheter som Riitta Johansson. Allt fler tvingas nu till socialen.
Det är fortfarande relativt ovanligt att försäkringskassan underkänner läkarens sjukskrivning. Men antalet ökar, och nu rapporterar flera kommuner om människor som tvingas söka socialbidrag efter att ha blivit nekade sjukpeng.

I Norrtälje går tio procent av de utbetalda socialbidragen — eller försörjningsstöd som det numera heter — till personer som sjukskrivits men som nekas sjukbidrag av försäkringskassan.

— Fler och fler får socialbidrag på grund av detta. Det har fördubblats i år jämfört med året innan, säger Pia Blomgren, sektionschef på Socialförvaltningen i Norrtälje.

Hon menar att det blir olyckligt av flera skäl, bland annat eftersom socialen inte är vana vid att ta hand om sjuka människor.

— Det är inte vår uppgift och vi har inte pengar till rehabilitering eller för att undersöka arbetsförmågan.

Också i huvudstaden ökar andelen sjuka som tvingas till socialen. Enligt statistik från Stockholms stad ges 10,6 procent av socialbidraget till människor som har nekats sjukpenning. Och andelen ökar.

Att det är så här bekräftas också av statistik från Sveriges Kommuner och Landsting och en enkätundersökning som de gjorde i fjol till alla landets kommuner. Där anges försäkringskassans striktare bedömning som en av de tre vanligaste orsakerna till att kommunerna måste betala ut mer pengar i socialbidrag.

Försäkringskassan själv har ingen statistik på vad som händer med dem som får nej på sin ansökan om sjukpeng, en sådan undersökning är dock på gång.

På Socialstyrelsen vill man inte hålla med om att det är någon allmän trend att sjuka tvingas till socialbidrag.

— Men vi hör det från kommuner här och där, säger utredaren Elis Envall.